DIG-PA Informatie  

DIG-PA is de Nederlandse Sectie van de Diplom Interesse Gruppe, een groep zend- en luisteramateurs die bezighoudt met het verzamelen van awards. DIG-PA werd in 1984 opgericht (als eerste buitenlandse sectie) om in Nederland extra service en mogelijkheden te scheppen voor deze verzamelaars.

Hoe u lid kunt worden van de DIG kunt u lezen op de pagina met algemene DIG-info. 

Overzicht Nederlandse DIG nummers:
Een overzicht van ALLE Nederlandse DIG nummer (niet automatisch DIG-PA lid) is hier te vinden:

Nederlandse DIG nummers

Nederlandse DIG nummers gesorteerd op nummer.

 

HET DIG-PA-LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap van DIG-PA bedraagt € 8,50 per jaar (voor adressen buiten Nederland € 10,= per jaar). Heeft u (nog) geen DIG-nummer dan kunt u abonnee worden. Een DIG-nummer kunt u aanvragen via DIG Duitsland, kijk voor de voorwaarden op deze pagina.

Maak bovenstaand bedrag over op:
Regio-banknummer IBAN: NL38 RBRB 0940 8375 60, t.n.v. penningmeester DIG-PA.

Vermeld aub ook uw Call, SWLnr, DIG nr en uw naam en adresgegevens.

Leden en abonnees ontvangen tweemaal per jaar het DIG-PA bulletin met daarin veel informatie over DIG-PA, nieuwe DIG-nummers, veel award informatie etc.

Bulletin 1 t/m 24 en bulletin 35 t/m 77 zijn op deze pagina in PDF formaat te downloaden.

Huishoudelijk reglement DIG-PA:
Klik hier om het Huishoudelijk reglement te downloaden. (PDF bestand).


BESTUUR ETC:

Voorzitter: Secretaris: Penningmeester en Ledenadministratie:
Nico van der Bijl, PA0MIR, DIG 219 Jan Hoek, PA0JNH, DIG 6117 Piebe Jan van den Berg, PE1LZS,  DIG 5026
Lepelblad 129 Burg. Dalenbergstraat 11 Lycklamaweg 45
1441 VH Purmerend 1486 MT West Graftdijk 8471 JV Wolvega Email: penningmeester@dig-pa.com
Email: voorzitter@dig-pa.com Tel: (075) 641 13 02 Email: secretaris@dig-pa.com IBAN: NL38 RBRB 0940 8375 60
 
Het bestuur is te bereiken via het e-mail adres:
bestuur@dig-pa.com

Historisch overzicht DIG-PA bestuur:
Klik op deze pagina voor een historisch overzicht van het DIG-PA bestuur.
   
   


CLUBSTATION PI4DIG:

Het clubstation van de DIG-PA heeft de roepletters PI4DIG met het bijbehorende DIG-nummer 3500. Als officieel DIG clubstation telt PI4DIG voor de beide Plakettes en de Trophy voor 3 punten.  
Callmanager is: Piebe Jan van den Berg, PE1LZS, Lycklamaweg 45, 8471 JV  Wolvega. Tel: 06-47442755.

Ingeschreven in het Handelsregister met KVK-nummer 66391385

DIG-STAND:
De DIG PA stand zal bij verschillende gelegenheden aanwezig zijn. De coördinatie wordt verzorgd door: Wiebe Kooistra, PA9565, Berltsumerdyk 16, 9044 MA Beetgum, Telefoon: 058-2150530

RONDES:
DIG PA rondes PI4DIG op 80m - 2022:


De DIG-PA rondes zijn op maandagavond, vanaf 19.30 (locale tijd) en zijn op 3.775 MHz (+/- 1 kHz of iets meer bij ernstige QRM). In verband met te weinig rondeleiders vervalt de ronde op de 4e maandag van de maand. Let op: er zijn GEEN rondes in december, januari, juli en augustus. Ook zijn er geen rondes op feestdagen en tijdens de DIG-PA contesten. Dus zijn er geen rondes op 10 april 2023 (Pasen) en 29 mei 2023 (Pinksteren).

 SERVICE:
Het volgende kunt u op de DIG-stand of tijdens de ALV verkrijgen:

- DIG verzamelmappen € 5,00
- DIG-PA Bulletin nr 7 t/m 47  € 1,00
- DIG-PA Bulletin nr 48 t/m laatst verschenen nummer € 2,50

 

Webmaster Email